ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΒΥΒΛΟΥ 3: ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ

Image 1
Η πιο σημαντική ίσως ιδιαιτερότητα της αιγυπτιακής ναυπηγικής ήταν το γεγονός πως οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν χρησιμοποιούσαν καρφιά. Οι σανίδες δένονταν μεταξύ τους με σχοινιά, που περνούσαν μέσα από κανάλια σκαμμένα στο ξύλο.

Ένα ανάγλυφο από το Μαυσολείο του Τι στην νεκρόπολη της Σακκάρα, που χρονολογείται στην 5η Δυναστεία (όπως και το πλοίο της Βύβλου), απεικονίζει τη διαδικασία κατασκευής (εικόνα 1).


Kατά την προετοιμασία των ξύλων έσκαβαν εγκοπές στις ενώσεις των ξύλων, στις οποίες σφήνωναν παραλληλόγραμμες καβίλιες (εικόνα 2).

Εικόνα 2

Τα ξύλα τοποθετούνταν στη σωστή τους θέση και ευθυγραμμίζονταν με τη βοήθεια σφυριών και μοχλών (εικόνα 3 και 4).

Εικόνα 3
Εικόνα 4


Στη συνέχεια τα ξύλα δένονταν μεταξύ τους (εικόνα 5). Αρχικά, έσκαβαν στην εσωτερική επιφάνεια των ξύλων κανάλια σε σχήμα Λ (εικόνα 6 Α), ώστε να περάσουν τα σχοινιά από τις σανίδες χωρίς να προεξέχουν στην εξωτερική επιφάνεια του ξύλου και να θέτουν σε κίνδυνο την στεγανότητά του. Στις επαφές των ξύλων τοποθετούνταν στενές ράβδοι σαν ενισχύσεις (εικόνα 6 Β) και από τα κανάλια περνούσαν σχοινιά, που συγκρατούσαν τα ξύλα μεταξύ τους (εικόνα 6 C). Τα σχοινιά πλέκονταν έτσι εγκάρσια στο εσωτερικό του πλοίου και στις κουπαστές δένονταν στα δοκάρια που συγκρατούσαν το κατάστρωμα (εικόνα 6 D). Ένα χοντρό, κεντρικό δοκάρι (εικόνα 6 Ε) διέσχιζε όλο το μήκος του πλοίου και συγκρατούσε τα δοκάρια του καταστρώματος με τη βοήθεια μιας σειράς από στηρίγματα (εικόνα 6 F).

Εικονα 5

Εικόνα 6


Ο τρόπος αυτός κατασκευής επέτρεπε στους Αιγύπτιους να αποσυναρμολογούν τα πλοία τους μετά την κατασκευή ώστε να τα μεταφέρουν με ευκολία σε μακρινά λιμάνια, όπως αυτά της Ερυθράς Θάλασσας, όπου μπορούσαν να συναρμολογηθούν για το θαλάσσιο ταξίδι.

Comments