ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΒΥΒΛΟΥ 8: ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΩΝ

Εικόνα 1
Στην πρύμνη του πλοίου απεικονίζεται ένα μικρό κατάστρωμα στο οποίο στέκονται οι έξι πηδαλιούχοι. Το κατάστρωμα φαίνεται να στηρίζεται πάνω σε μια σειρά από κυλινδρικά δοκάρια που τοποθετούνταν εγκάρσια στην πρύμνη του πλοίου (εικόνα 1Α).

Το κατάστρωμα περιβάλλει ένα χαμηλό κάγκελο, που συγκρατείται από συνεστραμμένα σχοινιά (εικόνα 1Β). Τρία μακριά κουπιά ανά πλευρά λειτουργούσαν σαν πηδάλια (εικόνα 1C). Τα πλευρικά αυτά κουπιά δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά όσο το κεντρικό πηδάλιο (που δεν είχε εφευρεθεί ακόμα), ειδικά όταν το πλοίο ταξίδευε με πανιά. Τα ποντοπόρα πλοία μάλιστα χρησιμοποιούσαν συχνά περισσότερα από ένα ζεύγος κουπιών σαν πηδάλια.

Στις απεικονίσεις τα κουπιά αυτά φαίνεται να περνούν πίσω από το κάγκελο (Εικόνα 1D), υπονοείται έτσι η ύπαρξη ενός κενού, ανάμεσα στο κάγκελο και τις σανίδες του μικρού καταστρώματος της πρύμνης.
Comments