ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΒΥΒΛΟΥ 11: ΟΙ ΑΓΚΥΡΕΣ

Εικόνα 1
Οι πρώτες αρχαίες άγκυρες αποτελούνταν απλά από ογκώδεις πέτρες, στις οποίες έσκαβαν τρύπες για να περάσουν σχοινιά. Τα σχετικά αρχαιολογικά ευρήματα είναι άφθονα. Πολλές φορές, στην κακοκαιρία, τα πληρώματα αναγκάζονταν να κόψουν το σχοινί της άγκυρας για να απελευθερώσουν το πλοίο, αφήνοντας τις πέτρινες άγκυρες στο βυθό, ενώ έχουν εντοπιστεί και αρκετά ναυάγια εκείνης της περιόδου στην ανατολική Μεσόγειο. Πολλές φορές οι μεγάλες πέτρινες άγκυρες χρησιμοποιούνταν σαν δομικό υλικό σε ναούς ή τιμητικές στήλες.

Οι πέτρινες άγκυρες που έχουν βρεθεί ή απεικονίζονται σε αρχαία ανάγλυφα έχουν διάφορα μεγέθη και σχήματα, με πιο χαρακτηριστικό αυτό με την επίπεδη βάση και την καμπύλη κορυφή (Εικόνα 1). Η επίπεδη βάση έχει συχνά μια μικρή κλίση, πιθανώς έτσι ώστε η άγκυρα να στέκεται όρθια πάνω στο κεκλιμένο κατάστρωμα της πλώρης.

Εικονα 2
Συγκεκριμένα οι Αιγυπτιακές άγκυρες παρουσιάζουν δύο ιδιαίτερα διαγνωστικά χαρακτηριστικά:
  1. Μια εσοχή, σαν κανάλι, είναι σκαμμένη πάνω από την μεγάλη τρύπα για το σχοινί της άγκυρας και στις δύο πλευρές της άγκυρας (Εικόνα 2Α).
  2. Κοντά στη βάση και σε μια από τις γωνίες υπάρχει μια διαμπερής τρύπα σε σχήμα ορθής γωνίας (Εικόνα 2Β).
Σαν βάση για την κατασκευή των αγκυρών του πλοίου της Βύβλου χρησιμοποίησα μια από τις επτά άγκυρες που ανακαλύφθηκαν στις όχθες της Ερυθράς θάλασσας, όπου είχαν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μιας αναθηματικής στήλης.

Αποφάσισα να κατασκευασω τις άγκυρες του μοντέλου από πέτρα. Χρησιμοποίησα ένα κομμάτι στεατίτη (σαπουνόπετρα), λόγω της πολύ καλής συμπεριφοράς του στην σμίλευση, αλλά και της εμφάνισής του.


Το σχέδιο της άγκυρας από την Ερυθρά θάλασσα, με τα διακριτικά χαρακτηριστικά των Αιγυπτιακών αγκυρών:Η κατασκευή των αγκυρών από στεατίτη:
Comments