ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΒΥΒΛΟΥ 13: ΚΟΥΠΙΑ

Εικόνα 1
Τα πλοία της Βύβλου απεικονίζονται με 7 μόνο ζευγάρια κουπιών και τρία επιπλέον ζευγάρια που λειτουργούσαν σαν πηδάλια.

Στις απεικονίσεις ένα σχοινί φαίνεται να εκτείνεται από την κουτάλα του κουπιού μέχρι την κουπαστή του πλοίου. Το σχοινί εμφανίζεται τεντωμένο όταν το κουπί είναι σε χρήση και χαλαρό όταν το κουπί είναι μαζεμένο. Δυστυχώς η εικόνα δεν είναι αρκετή για να συμπεράνουμε τον τρόπο στήριξης των κουπιών καθώς και το αν υπήρχε κάποιο είδος σκαρμού. Πιθανότατα τα κουπιά απλά περνούσαν μέσα από θηλιές δεμένες σε τρύπες στην κουπαστή.


Comments