ΨΑΡΑΝΗ ΓΑΛΙΟΤΑ 4: Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

 Μετά την μελέτη των ελάχιστων διαθέσιμων πηγών ξεκινάω την κατασκευή με την διόρθωση των σχεδίων της ιταλικής εταιρίας Amati. 

 


Τα σχέδια είναι σε κλίμακα 1/64, μια από τις παραδοσιακές κλίμακες για μοντέλα πλοίων που συχνά καταγράφεται σαν 3/16 (1 πόδι αντιστοιχεί σε 3/16 της ίντσας). Αποδίδουν γενικά τις γραμμές του πλοίου ικανοποιητικά με εξαίρεση το ύψος των πλευρικών κουπαστών. Στην χαλκογραφία του Κογεβίνα φαίνεται, από την θέση των κωπηλατών, πως οι πλευρικές κουπαστές είναι αρκετά χαμηλές, ενώ τα κουπιά τοποθετούνται σε κατάλληλες εγκοπές. Είναι χαρακτηριστικό πως οι ώμοι των κωπηλατών είναι αρκετά ψηλότερα από τις κουπαστές. Φαίνεται επίσης πως η κουπαστή είναι ψηλότερη στην πλώρη και την πρύμνη. 


Image 2
Τα σχέδια της Amati δίνουν αρκετά ψηλές κουπαστές (εικόνα 2). Αν θεωρήσουμε έναν κωπηλάτη με ύψος κοντά στα 170cm, θα έπρεπε μόνο το κεφάλι του να προεξέχει από την κουπαστή. Το ύψος των πάγκων των κωπηλατών στα σχέδια είναι 40-45cm, κάτι που είναι απόλυτα λογικό.


Αφού μέτρησα αρκετές φορές τη σύζυγό μου καθισμένη σε μια καρέκλα των 45cm και σύγκρινα τα αποτελέσματα με την εικόνα των κωπηλατών στην χαλκογραφία, κατέληξα πως οι κουπαστές στο αληθινό σκαρί έφταναν σε ύψος περίπου 30cm πάνω από τους πάγκους των κωπηλατών. Το ύψος της κουπαστής έπρεπε έτσι να μειωθεί κατά 34cm, ή κατά 5.3mm σε κλίμακα 1/64. Η διαφορά αυτή πρέπει φυσικά να μοιραστεί σε όλο το ύψος της γάστρας ομοιόμορφα ώστε να μην παραμορφωθεί το σχήμα του σκαριού.


Η διόρθωση των σχεδίων θα μπορούσε να γίνει ηλεκτρονικά, αλλά έτσι θα έχανα όλη την διασκέδαση. Αποφάσισα να κάνω την διαδικασία στο χέρι με τη βοήθεια διάφανου ριζόχαρτου και ενός διαβήτη αναλογιών.

 


 

Comments