ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΒΥΒΛΟΥ 5: Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

Για την κατασκευή του σκάφους επέλεξα ξύλο φιλύρας (φλαμουριά, γένος Tilia). Το ξύλο είναι ανοιχτόχρωμο με απαλά νερά, ενώ είναι πυκνό και αρκετά ομοιόμορφο.

Τα ξύλα που σώζονται στο Ηλιακό Πλοίο του Χέοπα είναι αρκετά χοντρά, με πάχος 7 έως και 13cm. Στην κλίμακα του μοντέλου (1:48) αποφάσισα να χρησιμοποιήσω σανίδες πάχους 2mm.

Εικόνα 1
Δεδομένου πως το πλοίο κατασκευαζόταν από έξω προς τα μέσα, χωρίς να έχει σκελετό, αποφάσισα να το χτίσω γύρω από ένα ‘καλούπι’ που θα έδινε στο σκάφος το σωστό σχήμα, ενώ στη συνέχεια μπορεί να αφαιρεθεί. Η μέθοδος αυτή του καλουπιού εφαρμόζεται διαχρονικά στην κατασκευή βαρκών χωρίς σκελετό σε ολόκληρο τον κόσμο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις αμερικανικές φαλαινοθηρικές βάρκες του 19ου αιώνα.

Κατασκεύασα το καλούπι από κόντρα πλακέ των 4mm. Αποτελείται από ένα κεντρικό στέλεχος και 7 νομείς (Εικόνα 1).


Ανεξάρτητα κατασκευάστηκαν το ποδόσταμα της πλώρης και της πρύμνης (Εικόνα 2). Πάνω σε αυτά θα δέσουν οι σανίδες του σκάφους, ώστε να μπορέσει να αφαιρεθεί το καλούπι.

Το ποδόσταμα της πλώρης και της πρύμνης τοποθετήθηκαν προσωρινά στο καλούπι και το καλούπι καλύφθηκε με κερί, ωστε να μην κολλήσουν πανω του οι σανίδες του σκάφους (Εικόνα 3).

Το σκάφος κατασκευάστηκε γύρω από το καλούπι, το οποίο στη συνέχεια αφαιρέθηκε (Εικόνες 4 και 5).

Εικόνα 2

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Εικόνα 5Comments